Om det är något spel där man kan dra nytta av en ordentlig skola så är det helt klart poker. Detta är ett spel med en massa strategi, teori och sannolikheter.

shutterstock_337494191

Det vi tittar på här är kortfattat vad det är man får lära sig vill man ha mer grundliga genomgångar på detta finns det andra sajter som har mycket mer information och tips.

Grunderna

Har man kommit till att man skulle vilja lära sig detta bättra kan man nog ta för givet att man har koll på handrankingarna, detta är ju desamma i de flesta pokerspel, det enda som riktigt skiljer sig från mängden är troligtvis Razz. Grunderna i en pokerskola fokuserar istället på att lära sig hur man bäst agerar med sin starthand, hur man bedömer styrkan av denna utifrån korten i sig men även den position man sitter i.

Turneringsspel

En stor del av poker är just turneringar, vilket kommer att vara en annorlunda upplevelse från att spela med endast ett par andra kring ett enda bord. Här får man oftast lära sig vikten av att ha tålamod och vilka strategier som bäst lämpar sig turneringens olika skeden.

Läsa motståndare

Kanske några av de viktigaste verktygen en pokerspelare har är förmågan att kunna läsa sina motståndare och lista ut vilka kort de har. Detta är inget man bara lär sig efter att ha läst en artikel eller två, Det har skrivits hela böcker om just detta ämne, men även efter man läst en sådan så kommer man att behöva använda det i praktiken innan man kan börja dra full nytta av detta.

Att bluffa

I den andra änden av spektrumet gäller det att lära sig hur man bluffar, detta kan ju även säga vara konsten att inte själv bli läst av sina motståndare. Det finns en hel del att tänka på för att bluffa trovärdigt och det finns många saker man bör tänka på när man ska försöka komma undan med en bluff, den måste ju i grunden vara trovärdig och detta kommer ofta att betyda att man måste representera specifika kort.